Jetzt Verbindung ab Mirto Crosia suchen

Reiseziele ab Mirto Crosia

Nächste Abfahrten und Ankünfte für Mirto Crosia

Letzte Aktualisierung um Uhr Refresh timetable
ZeitLinieRichtung
13:26 588 Perugia (Piazza Partigiani)
17:20 N587 Torino (Vittorio Emanuele)
18:11 N422 Crotone
18:35 N581 Milano (Lampugnano)
18:35 N585 Padua (Viale della Pace)
18:40 587 Crotone
19:40 N583 Torino (Vittorio Emanuele)
20:16 582 Cariati
20:36 588 Cariati
20:46 585 Cariati
21:00 N589 Pisa
21:20 N584 Verona
21:52 589 Crotone
22:20 N586 Palermo Autostazione
23:00 N588 Perugia (Piazza Partigiani)
23:40 N582 Perugia (Piazza Partigiani)
Montag, 25. März. 2019
00:36 588 Cariati
05:07 N582 Crotone
05:15 582 Catania (Via D'Amico)
05:25 587 San Giovanni Rotondo (Piazzale Forgione)
05:56 N588 Cariati
05:56 N589 Cariati
06:12 N584 Crotone
06:15 585 Napoli (Neapel)
06:25 588 Roma (Tiburtina)
07:41 N581 Cariati
07:43 N583 Cutro
08:15 N422 Frankfurt Hbf
08:40 589 Roma (Tiburtina)
08:51 N587 Cariati
13:26 588 Perugia (Piazza Partigiani)
mehr anzeigen ...

Letzte Aktualisierung um Uhr Refresh timetable
ZeitLinieRichtung
13:25 588 Perugia (Piazza Partigiani)
17:19 N587 Torino (Vittorio Emanuele)
18:10 N422 Crotone
18:34 N581 Milano (Lampugnano)
18:34 N585 Padua (Viale della Pace)
18:38 587 Crotone
19:37 N583 Torino (Vittorio Emanuele)
20:15 582 Cariati
20:35 588 Cariati
20:45 585 Cariati
20:59 N589 Pisa
21:17 N584 Verona
21:50 589 Crotone
22:19 N586 Palermo Autostazione
22:59 N588 Perugia (Piazza Partigiani)
23:37 N582 Perugia (Piazza Partigiani)
Montag, 25. März. 2019
00:35 588 Cariati
05:05 N582 Crotone
05:14 582 Catania (Via D'Amico)
05:23 587 San Giovanni Rotondo (Piazzale Forgione)
05:55 N588 Cariati
05:55 N589 Cariati
06:10 N584 Crotone
06:14 585 Napoli (Neapel)
06:24 588 Roma (Tiburtina)
07:40 N583 Cutro
07:40 N581 Cariati
08:14 N422 Frankfurt Hbf
08:37 589 Roma (Tiburtina)
08:50 N587 Cariati
13:25 588 Perugia (Piazza Partigiani)
mehr anzeigen ...

Haltestelle in Mirto Crosia

  • Mirto Crosia
    Piazzale stazione FS,
    87060
    Crosia